ولت سویئچ

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مشخصات ، طریقه نصب و عملکرد ولت سویئچ

Wheight : 350 g

(  Dimensions : ( 16*10*4)

                   (D*W*H cm )

Contact time : 45 second

IN PUT : 220V / AC

R : Green

N : Blue

GROUND : Yellow

Hnternal calibration :

On : 1 – 30 Days

Off : 1-150 Days

Out put :16/32/48/64 A

Control : RED LED

INPUT :

3 عدد سیم ورودی به رنگ سبز، آبی و زرد نشانگر :

سیم قرمز R  : ورودی فاز

سیم آبی N  : ورودی نول

سیم زرد  E : ورودی ارت

OUTPUT :

سیم سبز R  به ورودی  R (فاز ) UPS

سیم آبی N به ورودی  N (نول) UPS
سیم زرد G  به ورودی G (ارت ) UPS

با اتصال برق شهر به ورودی دستگاه و خروجی آن به ورودی UPS در زمان از قبل تعیین شده، در صورت نبود قطعی برق،دستگاه، برق ورودی (برق شهر) را به صورت اتوماتیک قطع کرده و از توان باتری استفاده می کند .

اگر