رزومه

چکیده ای از رزومه کاری شرکت ایده پردازان اکتیو

زیر مجموعه پایانه های حمل و نقل
 • ترمینال صفه
 • ترمینال جی (جوان سیر)
 • ترمینال جنوب ایران(قشم)
 • شرکت حمل و نقل کالا ( سالار بار سپاهان)
 • ترمینال زرین شهر
 • ترمینال زاینده رود
 • ترمینال کاوه
 • ترمینال کاشان
 • ترمینال نجف آباد
 • ترمینال خمینی شهر
 • ترمینال شاهین شهر
 • باربری ها اصفهان (باربری نادری)
ارگان های دولتی
 • سپاه صاحب الزمان
 • پست بانک اصفهان
 • صنایع الکترواپتیک صاایران
 • خوابگاه های کوثر ، سیدالشهدا ، کرمانی ، میلاد و...
 • نیرو انتظامی اصفهان
 • مترو منطقه اصفهان
 • بازار مرکزی طلای اصفهان
 • شرکت فنی و مهندسی فولاد پایا
 • بیمارستان شهید صدوقی
 • اداره کل سازمان حمل و نقل
 • همکاری با آموزش و پرورش استان اصفهان
 • همکاری با شرکت های مخابرات اصفهان
 • صنایع مهام
شرکت های خصوصی
 • دفاتر زیارتی و سیاحتی
 • هتل کوثر
 • شرکت صابران کوثر صفاهان
 • مجتمع پزشکی بهار
 • دبیرستان دخترانه خرم
 • کاران گستر روشان
 • کارگاه طلاسازی ادهم
 • شهرک صنعتی رازی
 • شرکت صنعتی دولت آباد
 • شرکت سفیر دارو و بهداشت
 • شرکت دقیق ارتباط هوشمند
 • شرکت سرمد شمیم سپاهان
 • مطب زیبایی
 • گروه مهندسی ما